Medarbetare

Jag som driver DP Skatterådgivning heter Daniel Persson och har arbetat med skatterätt i 15 år. Tidigare har jag arbetat som rättslig expert vid skatteavdelningen på Förvaltningsrätten i Malmö, som rättslig specialist vid rättsavdelningen på Skatteverket och som biträdande jurist på advokat- och revisionsbyrå. Jag har således lång erfarenhet av både skatteprocesser vid domstol och rådgivarrollen.
Daniel Persson

Lång erfarenhet av både skatteprocesser vid domstol och rådgivarrollen

Jag har arbetat med svensk och internationell företags- och individbeskattning.

Mina klienter har bestått av privatpersoner, ägarledda företag och noterade bolag.

Jag har hjälpt klienterna i ärenden gällande bland annat byggnadsrörelse och handel med fastigheter, beskattning av ägare till fåmansföretag, bildande av holdingbolagsstrukturer, ränteavdragsbegränsningsreglerna, koncernbidragsreglerna, underprisreglerna, underskottsreglerna samt skatteprocesser.

Vi har vår bas i Malmö men våra klienter finns i hela Sverige och utomlands.